Powiatowe Centrum Zarządzania Oświatą
ul. Ogrodowa 58
86-010 Koronowo
 

Godziny pracy:
730 - 1530 poniedziałek, środa, czwartek
730 - 1600 – wtorek
730 - 1500 piątek


Telefon: (52) 568 4290
Fax: (52) 568 4291
e-mail: pczo@powiat.bydgoski.pl  

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/PCZOKoronowo/SkrytkaESP

Dyrektor:
Maria Strąk
e-mail: maria.strak@powiat.bydgoski.pl